Omhoog
Aanmelden

Brede Schoolactiviteiten

Muziek Maakt School 

Onze kinderen krijgen te maken met een voortdurend veranderende maatschappij waarin zij hun weg zullen moeten  vinden. Niemand kan ons vertellen hoe die maatschappij er over 15 jaar uit zal zien, maar één ding is zeker: creativiteit zal in die nieuwe maatschappij een basisvaardigheid zijn zoals in onze huidige maatschappij rekenen en taal basisvaardigheden zijn.
 
Uit recente onderzoeken blijkt dat het actief maken van muziek een belangrijk middel is om creativiteit vast te houden en verder te ontwikkelen. Dit is één van de vele redenen voor De Piramide om middels de Impulsregeling samen met Muziek Maakt School het leren maken van muziek onder schooltijd structureel aan te pakken.
In de groepen 1 t/m 8 leren alle kinderen de basisvaardigheden van het muziek maken zoals zingen, het ontwikkelen van een innerlijk oor, goed luisteren,  het ontwikkelen  van puls- en ritmegevoel, meerstemmig zingen, noten lezen, improviseren en eenvoudig componeren.

 

De kinderen van de groepen 5 krijgen naast deze lessen nog een extra muziekles in de week. In deze les leren de kinderen instrumenten (b.v. viool, trompet, gitaar e.d.) bespelen. Deze instrumenten mogen de kinderen ook mee naar huis nemen. Er zijn geen kosten verbonden aan deze lessen, maar wij verwachten wel dat alle kinderen uit groep 5 hieraan deelnemen. Deze muziekles vindt plaats op vrijdagmiddag van 13.15-14.00 uur. Alle kinderen nemen dan zelf brood/drinken mee en eten tussen de middag op school. Ook hieraan zijn geen kosten verbonden. 

 
Muziek maakt school.png

Taalklas

De Taalklas is voor leerlingen van groep 5 (en een enkele leerling uit groep 6) die een achterstand hebben op het gebied van taal. Om dit te toetsen kijken we naar: technisch lezen, spellingDe Taalklas is voor leerlingen van groep 5 (en een enkele leerling uit groep 6) die een achterstand hebben op het gebied van taal. Om dit te toetsen kijken we naar: technisch lezen, spelling  en begrijpend lezen. We verwachten dat zij beter zullen presteren door intensieve oefening.  Op deze wijze kan voorkomen worden dat de kinderen vanaf groep 6 problemen krijgen op schoolvakken, waarbij taal een belangrijke rol speelt. De lessen worden gegeven op vrijdagmiddag in de vorm van projecten. Ieder project duurt  ongeveer 6 weken en wordt in de zevende week afgerond met een presentatie door de leerlingen zelf aan hun ouders. Hierdoor leren de kinderen hun werk presenteren en ook evalueren. Wij vinden het belangrijk dat de ouders de opbrengsten van de kinderen kunnen zien. De ouders van de kinderen die voor dit aanbod in aanmerking komen worden benaderd door de groepsleerkracht.
 

Topklas

 

De Topklas is voor kinderen in de groepen 7 en 8. De kinderen worden geselecteerd op basis van de resultaten van het LVS. De Topklas komt iedere maandagmiddag van 14.00-15.00 uur bij elkaar om te werken aan verrijkingsstof en het plannen van het extra werk voor de komende week. Op vrijdagmiddag van 13.00-14.00 uur komt dezelfde groep bij elkaar om te werken aan een thema. De kinderen kunnen op vrijdag tussen de middag een broodje eten op school.

Algemene activiteiten

Ons schoolgebouw is voor kinderen van De Piramide en uit de omgeving een lesplaats voor FluXus en andere culturele en sportieve partners. Zij verzorgen 's middags na schooltijd diverse lessen. Er geldt voor elke activiteit een minimum aantal deelnemers om van start te kunnen gaan.  

 

Vanaf 29 augustus gaat De Piramide van start met een nieuw administratie systeem voor brede school activiteiten GRAS. Om het brede school aanbod te kunnen bekijken en uw kind(eren) in te kunnen schrijven dient u een (per kind) account aan te maken. Het nieuwe systeem GRAS vraagt om een directe betaling bij inschrijving via Ideal. Vanaf 29 augustus kunt u een account aanmaken, vanaf 31 augustus kunt u het brede schoolaanbod inzien en inschrijven voor de diverse cursussen/workshops. U vindt GRAS onder het tabblad Ouders op de startpagina van de website van De Piramide.

Omdat GRAS nog niet optimaal werkt zullen wij de niet gesubsidieerde activiteiten voorlopig via de schoolsite aanbieden. U vindt in het document hieronder een compleet overzicht. Inschrijven hiervoor kan via de inschrijfformulieren in Digiduif. Wij bieden onze excusus aan voor het ongemak.

Het verschil in gesubsidieerde activiteiten en niet gesubsidieerde activiteiten is dat kinderen die naar de BSO gaan op de dag dat de activiteit is kosteloos kunnen deel nemen aan gesubsidieerde activiteiten. Voor niet gesubsidieerde activiteiten betalen alle kinderen altijd.

Het brede school aanbod zal ook zichtbaar blijven op de prikborden bij de ingangen. Voor vragen omtrent het aanbod en inschrijvingen kunt u contact opnemen met onze brede school coordinator Mariette Schreuder. mariette.schreuder@agora.nu Zij is aanwezig op dinsdag van 8.30-17.00 uur en op woensdag van 8.30-12.30 uur.

 

Bredeschoolactiviteiten documenten 

  
  
Slang op bezoek.pdf
  
BSA 16-17 niet gesubs. nieuw (7).pdf
  
Met de Topklas op stap.pdf
  
BSA 16-17 niet gesubs. nieuw.pdf
  

 

© Copyright 2012 De Piramide  |  Webmaster: Jack Migchelsen  |  All Rights Reserved