Omhoog
Aanmelden

Brede Schoolactiviteiten

Muziek Maakt School 

Niemand kan ons vertellen hoe de maatschappij er over 15 jaar uit zal zien, maar één ding is zeker: creativiteit zal in die nieuwe maatschappij een basisvaardigheid zijn zoals in onze huidige maatschappij rekenen en taal basisvaardigheden zijn.
 
Uit recente onderzoeken blijkt dat het actief maken van muziek een belangrijk middel is om creativiteit vast te houden en verder te ontwikkelen. Dit is één van de vele redenen voor De Piramide om middels de Impulsregeling samen met Muziek Maakt School het leren maken van muziek onder schooltijd structureel aan te pakken.
In de groepen 1 t/m 8 leren alle kinderen de basisvaardigheden van het muziek maken zoals zingen, het ontwikkelen van een innerlijk oor, goed luisteren,  het ontwikkelen  van puls- en ritmegevoel, meerstemmig zingen, noten lezen, improviseren en eenvoudig componeren.

 

De kinderen van de groepen 5 krijgen naast deze lessen nog een extra muziekles in de week. In deze les leren de kinderen instrumenten (viool, trompet of gitaar) bespelen. Deze instrumenten mogen de kinderen ook mee naar huis nemen. Er zijn geen kosten verbonden aan deze lessen, maar wij verwachten wel dat alle kinderen uit groep 5 hieraan deelnemen. Deze muziekles vindt plaats op vrijdagmiddag van 13.15-14.00 uur. Alle kinderen nemen dan zelf brood/ drinken mee en eten tussen de middag op school. Ook hieraan zijn geen kosten verbonden. 

 Muziek maakt school.png
Topklas

De Topklas is voor kinderen in de groepen 6, 7 en 8. De kinderen worden geselecteerd op basis van de resultaten van het LVS, werkhouding en motivatie. De Topklas komt tijdens schooltijd één middag in de week drie kwartier bij elkaar om te werken aan verrijkingsstof en het plannen van het extra werk voor de komende week.

 

Culturele en sportieve activiteiten

Ons schoolgebouw is voor kinderen van De Piramide en uit de omgeving een lesplaats voor FluXus en andere culturele en sportieve partners. Zij verzorgen 's middags na schooltijd diverse lessen. Er geldt voor elke activiteit een minimum aantal deelnemers om van start te kunnen gaan. 
 

Vanaf 6 september kan er worden ingeschreven voor activiteiten van de brede school. Inschrijven voor de activiteiten gaat via GRAS. Kinderen die naar de BSO gaan op de dag van de activiteit  hoeven niet te betalen voor deelname aan de activiteit. U wordt verzocht bij het inschrijven voor- en achternaam en de groep van uw kind te vermelden. Wanneer er niet voldoende deelnemers zijn voor een activiteit zijn wij genoodzaakt de activiteit te annuleren.

Om in te kunnen schrijven in GRAS dient u eerst te registeren. U wacht tot er een goedkeuring komt, dit gebeurt niet direct en automatisch, en kan soms even duren (van een paar minuten tot een dag). Vervolgens kunt u per kind een account aanmaken. Een uitgebreide handleiding voor GRAS vindt u onder het kopje ouders, GRAS, handleiding.

Het totale brede school aanbod zal ook zichtbaar blijven op de prikborden bij de ingangen. Voor vragen omtrent het aanbod en inschrijvingen kunt u contact opnemen met onze brede school coordinator Mariette Schreuder. mariette.schreuder@agora.nu Zij is aanwezig op dinsdag en woensdag van 8.30-17.00 uur.

 

Bredeschoolactiviteiten documenten 

  
  
Er zijn geen items om weer te geven in deze weergave van de documentbibliotheek "Bredeschoolactiviteiten documenten".

 

© Copyright 2012 De Piramide  |  Webmaster: Jack Migchelsen  |  All Rights Reserved