Omhoog
Aanmelden

Brede Schoolactiviteiten

Muziek Maakt School 

Onze kinderen krijgen te maken met een voortdurend veranderende maatschappij waarin zij hun weg zullen moeten  vinden. Niemand kan ons vertellen hoe die maatschappij er over 15 jaar uit zal zien, maar één ding is zeker: creativiteit zal in die nieuwe maatschappij een basisvaardigheid zijn zoals in onze huidige maatschappij rekenen en taal basisvaardigheden zijn.
 
Uit recente onderzoeken blijkt dat het actief maken van muziek een belangrijk middel is om creativiteit vast te houden en verder te ontwikkelen. Dit is één van de vele redenen voor De Piramide om middels de Impulsregeling samen met Muziek Maakt School het leren maken van muziek onder schooltijd structureel aan te pakken.
In de groepen 1 t/m 8 leren alle kinderen de basisvaardigheden van het muziek maken zoals zingen, het ontwikkelen van een innerlijk oor, goed luisteren,  het ontwikkelen  van puls- en ritmegevoel, meerstemmig zingen, noten lezen, improviseren en eenvoudig componeren.

 

De kinderen van de groepen 5 krijgen naast deze lessen nog een extra muziekles in de week. In deze les leren de kinderen instrumenten (b.v. viool, trompet, gitaar e.d.) bespelen. Deze instrumenten mogen de kinderen ook mee naar huis nemen. Er zijn geen kosten verbonden aan deze lessen, maar wij verwachten wel dat alle kinderen uit groep 5 hieraan deelnemen. Deze muziekles vindt plaats op vrijdagmiddag van 13.15-14.00 uur. Alle kinderen nemen dan zelf brood/ drinken mee en eten tussen de middag op school. Ook hieraan zijn geen kosten verbonden. 

 Muziek maakt school.png
Topklas

De Topklas is voor kinderen in de groepen  5, 6, 7 en 8. De kinderen worden geselecteerd op basis van de resultaten van het LVS. De Topklas kinderen komen op één ochtend in de week een half uur bij elkaar om te werken aan verrijkingsstof en het plannen van het extra werk voor de komende week.

Op vrijdagmiddag van 13.15-14.30 uur komen de Topklas kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 bij elkaar om te werken aan een thema. Zij nemen op vijdag zelf brood/ drinken mee en eten tussen de middag op school. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Algemene activiteiten

Ons schoolgebouw is voor kinderen van De Piramide en uit de omgeving een lesplaats voor FluXus en andere culturele en sportieve partners. Zij verzorgen 's middags na schooltijd diverse lessen. Er geldt voor elke activiteit een minimum aantal deelnemers om van start te kunnen gaan.  

 

Vanaf 13 september kan er worden ingeschreven voor de activiteiten van de brede school. Net zoals vorig jaar worden de activiteiten via 2 kanalen aangeboden: via GRAS (gesubsidieerde activiteiten) en via DigiDUIF (niet gesubsidieerde activiteiten) Voor de gesubsidieerde activiteiten geldt dat kinderen die naar de BSO gaan op de dag van de activiteit niet hoeven te betalen voor deelname aan de activiteit. Voor niet gesubsidieerde activiteiten betalen alle kinderen altijd. Wanneer uw kind is ingeschreven voor een activiteit gaat u een deelname- en betalingsverplichting aan.  Als uw kind niet kan deelnemen en u daar een legitieme reden voor heeft wordt u verzocht een mail te sturen naar mariette.schreuder@agora.nu. Dit kan tot uiterlijk een week voor aanvang. Wanneer er niet voldoende deelnemers zijn voor een activiteit zijn wij genoodzaakt de activiteit te annuleren. U wordt hiervan via de mail op de hoogte gebracht.

Voor deelname aan activiteiten via GRAS dient u eerst te registeren. U wacht dan tot er een goedkeuring komt, dit gebeurt niet direct en automatisch, en kan soms even duren. Vervolgens kunt u per kind een account aanmaken. Voor de uitgebreide handleiding verwijzen wij u naar de website van De Piramide. U kunt dit vinden onder het kopje ouders, GRAS, handleiding.

Voor de niet gesubsidieerde activiteiten kunt u ook vanaf 13 september inschrijven via de inschrijfformulieren in DigiDUIF.

Het brede school aanbod zal ook zichtbaar blijven op de prikborden bij de ingangen. Voor vragen omtrent het aanbod en inschrijvingen kunt u contact opnemen met onze brede school coordinator Mariette Schreuder. mariette.schreuder@agora.nu Zij is aanwezig op dinsdag van 8.30-17.00 uur en op woensdag van 8.30-12.30 uur.

 

Bredeschoolactiviteiten documenten 

  
  
BSA overzicht Digiduif 2017-2018.pdf
  
BSA overzicht Digiduif 2017-2018.docx
  

 

© Copyright 2012 De Piramide  |  Webmaster: Jack Migchelsen  |  All Rights Reserved