Omhoog
Aanmelden

​Visie en ambitie

​Waar staan wij voor?

Het onderwijs wordt gegeven met respect voor ieders godsdienst of levensovertuiging. Wij respecteren de verschillen en gaan op zoek naar overeenkomsten. Onze ambitie is dat alle kinderen de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen. Wij richten ons daarbij op een brede vorming.

 

Hoe kijken wij naar ouders en kinderen?

Ieder kind is uniek en heeft talenten. Ouders zijn actief betrokken en werken met leerkrachten samen in de driehoek ouder- kind- school. De Piramide streeft naar educatief partnerschap met ouders.

 

Wat beloven wij?

Ieder kind heeft een fijne schooltijd. We geven lessen met kwaliteit en we halen het maximale uit het kind. Wij zorgen voor een brede basis gericht op de toekomst. Wij gaan op zoek naar de talenten van het kind en helpen iedereen zich naar vermogen te ontwikkelen.
 

Wat is onze unieke kracht?

Ons schoolklimaat wordt gekenmerkt door rust en structuur, een positieve sfeer en een toegankelijke uitstraling. Het mede-eigenaarschap van de leerlingen is cruciaal. Er werken professionele medewerkers. Er is veel aandacht voor een goed pedagogisch klimaat en een veilige omgeving.
 

Waar mag u ons op aanspreken?

Wij gaan respectvol met elkaar om.  Wij geven kwalitatief goed onderwijs. Wij bieden een uitdagende leeromgeving. Wij werken vanuit een ondernemende houding. Kinderen kunnen ook hun sociale talenten ontwikkelen.
 

Wanneer hebben wij onze belofte ingelost?

Als kinderen hun talenten hebben ontwikkeld in een inspirerende omgeving met een respectvol klimaat. We hoogwaardig onderwijs bieden en een optimale opbrengst realiseren. Als De Piramide ontwikkeld is tot een Integraal Kind- centrum met een breed aanbod aan activiteiten.

 


 

 

© Copyright 2012 De Piramide  |  Webmaster: Jack Migchelsen  |  All Rights Reserved