Omhoog
Aanmelden

Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden. Ouders en personeelsleden hebben op deze wijze inspraak in het beleid van de school. In de MR hebben twee ouders en twee teamleden zitting. De MR is bevoegd tot het bespreken van alle zaken die de school aangaan, overlegt regelmatig met de directie en geeft gevraagd en ongevraagd adviezen. Het bestuur is verplicht ten aanzien van diverse zaken advies of instemming aan de MR te vragen. Het overleg met het bestuur van de Stichting Agora is georganiseerd in de vorm van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De Piramide is hierin vertegenwoordigd door een afgevaardigde van de MR.

Leden van de MR

  • Karin Schulting 
  • Esther Bootsma
  • Corrie van der Wolf 
  • Jack Migchelsen

Contact

Het e-mailadres van de MR is mr@de-piramide.nl

 

 

 Documenten van de MR

 
  
  
Jaarverslag  MR  2018.pdf
  
 

 

 

 

 

​ ​

© Copyright 2012 De Piramide  |  Webmaster: Jack Migchelsen  |  All Rights Reserved